Hanabryggene i Sandnes. Foto: Kenneth McDowell

Historien

Medpalett holder til i Sandnes, Rogaland og har hatt fokus på naturens antocyaner siden år 2000. Vi har patentert en produksjonsprosess som ivaretar antocyanene som finnes i viltvoksende blåbær og solbær og disse har vært underlagt kliniske studier ved universitetssykehus og universiteter nasjonalt og internasjonalt.

Grunnforskningen

Første gang vi fullt ut forstod kraften som fins i blant annet blåbær og solbær var da vi i 1998 fikk besøk av professor Øyvind M. Andersen ved Universitetet i Bergen. Forskerteamet hans hadde kartlagt mer enn 5 000 substanser fra planteriket. Forskningen i Bergen vurderte artenes helsebringende egenskaper. En type molekyler skilte seg fra de andre, nemlig antocyaner. Antocyaner er naturens blå, fiolette og røde fargestoffer som gir farge til blåbær, solbær, bjørnebær og jordbær, for å nevne noen.

Fra Bergen til Sandnes

I samråd med forskerne i Bergen ble det besluttet at Biolink Group med gründeren Sjur Svaboe i bresjen, skulle forske videre på disse antocyanene ved Hanabryggene Teknologisenter i Sandnes. Målet var å utvikle et kommersielt folkehelse-produkt.

Patentert høykvalitets produksjonsprosess

Vi gikk umiddelbart i gang med det mange mente var en helt umulig oppgave: Å hente ut antocyanene, selve de helsefremmende virkestoffene, fra viltvoksende blåbær og solbær, og konsentrere innholdet i en kapsel. Alt uten at noen av antocyanenes egenskaper gikk tapt underveis. Tvert imot, egenskapene skulle heller forsterkes gjennom ekstremt mye helsemolekyler og et effektivt opptak i cellene. Som de første i verden klarte vi dette i 1999.

De sunne bærene

Både blåbær og solbær som råvare er tilgjengelige i store mengder på verdensmarkedet. Vi benytter oss kun av bær levert av seriøse leverandører og vi er medlem av Nätverket Bär i Sverige. I nord-Sverige vokser enorme mengder av naturens ville blåbær. Herifra kommer blåbærene som benyttes av MedPalett.

Solbærene som benyttes i produksjonen kom opprinnelig fra Norge. Men, nå i den senere tid har vi, på grunn av stadig økende behov for solbær, etablert en pre-prosess for solbær-antocyaner i New Zealand. Her finnes verdens fremste ekspertise innen dyrking av høykvalitets solbær.

Forskning først

MedPaletts antocyaner bygger på årevis av forskning, og iherdig arbeid gjennom titusenvis av timer utført av dedikerte fagforskere. I løpet av de siste 20 årene har MedPaletts antocyaner blitt forsket på i en lang rekke uavhengige, vitenskapelige, kliniske studier. Over 25 av disse studiene resulterte i såpass interessante funn at de er publiserte i internasjonale, anerkjente ernærings- og medisinjournaler og stadig utføres det ny forskning.

Ut i verden

I 2016 ble MedPalett kjøpt av det store Life science selskapet Evonik Nutrition & Care. Oppkjøpet bekrefter det seriøse arbeidet i selskapet. Samtidig vil langt flere mennesker i flere land nå endelig få tilgang på de helsebringende antocyanene. Evonik Nutrition & Care satser stort på å distribuere antocyaner på verdensbasis under kategorien nutraceuticals; produkter som defineres som mat, men som kan ha forebyggende og helsefremmende effekt.

Verden trenger antocyaner

I vår del av verden lever mennesker stadig lenger. Samfunnets utfordringer og kostnader knyttet til helseutfordringer øker på. Øker gjør også enkeltmenneskers forbruk av medikamenter. Mange mener at denne utviklingen ikke kan fortsette. Allerede i dag hender det at enkelte typer medisiner defineres som for kostbare til at pasienter får dem.

En løsning på ovennevnte utfordringer er at flere får tilgang på rimeligere, helsefremmende nutraceuticals.

Fra dag én har vi hatt et overordnet mål med våre antocyaner: å bidra til en bedre folkehelse.