MedPalett sort logo. Grafikk.

Når du vil 
tilsette ren 
naturkraft

Vi leverer antocyanrikt pulverekstrakt av skogsblåbær og solbær.

Healthberry®

Kraftige antioksidanter fra naturen – omgjort fra friske bær til høykonsentrert ekstrakt for videre foredling.

Eirik Carlsen, produksjonssjef i MedPalett. Foto.
Eirik Carlsen, produksjonssjef

Rå kraft – på ulike vis

Skap produkter som setter en ny standard for kvalitet og innovasjon.

Energi-/proteinbar

Matstrø

Belagt sugerør

Tyggetabletter

Brusetabletter

Kapsler/tabletter

Pulver-i-kork

Vår produksjon

Vi har utviklet en høyteknologisk produksjonsprosess som skånsomt bevarer de skjøre antocyanene fra viltvoksende blåbær og solbær. Fra dag én har vi hatt et overordnet mål med våre antocyaner. Målet er å bidra til en bedre folkehelse.

Uavhengige 
forsknings­studier

I over to tiår har våre antocyaner blitt forsket på i en rekke uavhengige, vitenskapelige, kliniske studier. Over 25 av disse har ført til interessante funn som er publisert i internasjonale, anerkjente ernærings- og medisinjournaler.

En forsker i frakk som utfører en uavhengig studie. Foto.

Healthberry®
Fra naturen.
Støttet av vitenskapen.

MedPalett sort logo. Grafikk.

Dette nettstedet er tilgjengelig fra ulike geografiske steder, og informasjonen som gis om Healthberry® kan være irrelevant eller ikke ment å oppfylle kravene til alle land.

MedPalett leverer Healthberry® som en råvare til selskaper som produserer produkter som inneholder Healthberry®.

MedPalett støtter ikke spesifikke påstander om bruken av disse ferdige produktene. Hver produsent er ansvarlig for å sikre at påstandene som gjøres om deres produkter og deres bruk, er i samsvar med reguleringskravene i de regionene der de markedsfører produktene sine.