Medlem av Nansen Neuroscience Network (NNN)

NNN er et innovasjonsnettverk som har fokus på nevrovitenskap.

MedPalett AS er medlem av Nansen Neuroscience Network. Dette er et nettverk vi har vært medlem av i flere år. 

Målet for NNN er at forskning og utvikling skal resultere i produkter som pasienter, deres pårørende og samfunnet kan dra nytte av. Og at nevrovitenskapelig forskning og utvikling skal bidra til å etablere en levedyktig helseindustri i Norge.

NNN hjelper hjerneforskere med å utvikle ny diagnostikk og behandlinger for hjernesykdommer, inkludert lidelser som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, multippel sklerose, psykiatriske lidelser og en rekke andre tilstander.  

NNNs medlemmer er forskningsinstitusjoner, oppstartsbedrifter, etablerte industri- og teknologioverføringskontorer.