Forskningsprosjekter

MedPaletts antocyaner og produkt Medox har fascinert forskere over hele verden i over 20 år fra Australia og Kina til Italia og Canada, men til og med i Sverige og Norge. Hittil er det publisert over 40 uavhengige, vitenskapelige, kliniske studier med antocyaner/Medox levert fra MedPalett og flere er i gang. 

Linker til forskningsprosjektene:

Lenker

For helsepersonell