Forskningsprosjekter

MedPaletts antocyaner har fascinert forskere over hele verden i over 20 år fra Australia og Kina til Italia og Canada, men til og med i Sverige og Norge. Hittil er det publisert over 30 uavhengige, vitenskapelige, kliniske studier med antocyaner levert fra MedPalett og flere er i gang, blant annet ved universitetssykehuset i Stavanger i samarbeid med Karolinska Institutet i Stockholm og Kings College Hospital i London.

Lenker

For helsepersonell