MedPalett sort logo. Grafikk.

Forsknings­prosjekter

Her kan man finne uavhengige, vitenskapelige, kliniske studier med antocyaner.

Flere uavhengige forskergrupper har gjennomført studier med antocyanene fra MedPalett. En rekke problemsstillinger er grundig undersøkt og per i dag har resultatene av disse studiene blitt publisert i en rekke ulike vitenskapelige tidsskrifter. I tillegg har omfattende internasjonal forskning på antocyaner gitt de helsefremmende egenskapene vitenskapelig støtte.

Referanser

Oksidativt stress

Aboonabi A, A. A. (2020, February 13). Anthocyanins reduce inflammation and improve glucose and lipid metabolism associated with inhibiting nuclear factor-kappaβ activation and increasing PPAR-γ gene expression in metabolic syndrome subjects. Free Radical Biology and Medicine, pp. 15; 30-39.

Aboonabi A, S. I. (2020, January 11). Cytoprotective effects of berry anthocyanins against induced oxidative stress and inflammation in primary human diabetic aortic endothelial cells. Chemico-Biological Interactions, p. 317: 108940.

Li D, Z. Y. (2015). Purified Anthocyanin Supplementation Reduces Dyslipidemia, Enhances Antioxidant Capacity, and Prevents Insulin Resistance in Diabetic Patients. The Journal of Nutrition, pp. 145:4: 742-748.

Guo Y, Z. P. (2020). A dose-response evaluation of purified anthocyanins on inflammatory and oxidative biomarkers and metabolic risk factors in healthy young adults: A randomized controlled trial. Nutrition, p. 74 (2020) 110745.

Blodsirkulajon/blodkar

Gaiz A, K. A. (2021, March 31). Anthocyanin Supplementation Alleviates Antithrombotic Risk by Inhibiting Platelet Activity in Humans. Alternative therapies in health and medicine, pp. E-pub ahead of print.

Hassellund SS, F. A. (2013). Effects of anthocyanins on cardiovascular risk factors and inflammation in pre-hypertensive men: a double-blind randomized placebo-controlled crossover study. Journal of human hypertension, pp. 27: 100-106.

Thompson K, H. H. (2017). The effect of anthocyanin supplementation in modulating platelet function in sedentary population: a randomized, double-blind, placebo-controlled cross-over trial. Brittish Journal of Nutrition, pp. 118: 368-374.

Thompson K, P. W. (2017). Anthocyanin supplementation in alleviating thrombogenisis in overweight and obese population: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Jornal of functional foods, pp. 32: 313-138.

Yang L, L. W. (2017). Role of purified anthocyanins in improving cardiometabolic risk factors in chinese men and women with prediabetes or early utreated diabetes – A randomized controlled trial. Nutrients, p. 9: 1104.

Kolesterolbalanse

Aboonabi A, R. M. (2020, February 24). Anthocyanins in berries exhibited anti-atherogenicity and antiplatelet activities in a metabolic syndrome population. Nutrition Research, pp. 76: 82-93.

Qin Y, X. M. (2009). Anthocyanin supplementation improves serum LDL- and HDL-cholesterol concentrations associated with the inhibition of cholesteryl ester transfer protein in dyslipidemic subjects. American Journal of Clinical Nutrition, pp. 90:3:485-492.

Tian Z, L. K. (2021, August 21). Dose-dependent effects of anthocyanin supplementation on platelet function in subjects with dyslipidemia: A randomized clinical trial. EBio Medicine, p. 70 (20219 103533.

Xu Z, X. J. (2020, April 21). Anthocyanin supplementatio at different doses improves cholesterol efflux capacity in subjects with dyslipidemia – a randomized controlled trial. European Journal of Clinical Nutrition.

Zhang H, Z. X. (2020, February 20). Anthocyanin supplementation improves anti-oxidative and anti-inflammatory capacity in a dose-dependent manner in subjects with dyslipidemia. Redox Biology, p. 32: 101474.

Zhao Y, X. H. (2020, October 15). Dose-dependent reductions in plasma ceramides after anthocyanin supplementation are associated with improvements in plasma lipids and cholesterol efflux capacity in dyslipidemia: A randomized controlled trial. Clinical Nutrition, p. Article in press.

Zhu Y, H. X. (2014). Anthocyanin supplementation improves HDL-associated paraoxonase 1 activity and enhances cholesterol efflux capacity in subjects with hypercholesterolemia. The journal of clinical endocrinology and metabolism, pp. 99::561-569.

Zhu Y, L. W. (2013). Anti-inflammatory effect of purified dietary anthocyanin in adults with hypercholesterolemia: a randomized controlled trial. Nutrition, metabolisma and cardiovascular diseases, pp. 9:843-849.

Zhu Y, X. M. (2011). Purified anthocyanin supplementation improves endothelial function via NO-cGMP activation in hypercholesterolemic individuals. Clinical Chemistry, pp. 57:11: 1524-1533.

Immunsystem

Anwar S, F. D. (2016). Berry anthocyanins reduce proliferation of human colorectal carcinoma cells by inducing caspace-3 activation and p21 upregulation. Mol Med Reports, pp. 14:1397-1403.

Guo Y, Z. P. (2020). A dose-response evaluation of purified anthocyanins on inflammatory and oxidative biomarkers and metabolic risk factors in healthy young adults: A randomized controlled trial. Nutrition, p. 74 (2020) 110745.

Park S-J, S. W.-H.-W.-J. (2007, February 10). Anthocyanins inhibit airway inflammation and hyperresponsiveness in a murine asthma model. Food and Chemical Toxicology, pp. 45:1459-1467.

Vugic L, C. N. (2019, October 31). Anthocyanin supplementation inhibits secretion of pro-inflammatory cytokines in overweight and obese individyals. Journal of Functional Foods, p. 64: 103596.

MedPalett sort logo. Grafikk.

Dette nettstedet er tilgjengelig fra ulike geografiske steder, og informasjonen som gis om Healthberry® kan være irrelevant eller ikke ment å oppfylle kravene til alle land.

MedPalett leverer Healthberry® som en råvare til selskaper som produserer produkter som inneholder Healthberry®.

MedPalett støtter ikke spesifikke påstander om bruken av disse ferdige produktene. Hver produsent er ansvarlig for å sikre at påstandene som gjøres om deres produkter og deres bruk, er i samsvar med reguleringskravene i de regionene der de markedsfører produktene sine.