MedPalett sort logo. Grafikk.

Om oss

Vi ønsker å bidra til en bedre folkehelse.

Historien

Siden år 2000 har det foregått en dedikert forskningsinnsats på antocyaner ved Hanabryggene i Sandnes, Rogaland. Her har vi i MedPalett utviklet en høyteknologisk produksjonsprosess som skånsomt bevarer de skjøre antocyanene fra viltvoksende blåbær og solbær. Disse har blitt gjenstand for kliniske studier ved både universitetssykehus og universiteter – nasjonalt og internasjonalt.

Fra dag én har vi hatt et overordnet mål med våre antocyaner. Vi vil bidra til en bedre folkehelse.

Ansatte i MedPalett. Foto.
MedPalett sine medarbeidere trives godt i Sandnes, Norge

Historien, forskningen og fremtiden
MedPaletts historie strekker seg tilbake til 1998, da vi fikk besøk av professor Øyvind M. Andersen fra Universitetet i Bergen. Professor Andersen ledet et forskningsteam som hadde utforsket over 5000 substanser fra planteriket, med hovedfokus på deres potensielle helsemessige fordeler. I løpet av denne forskningen fant han at en gruppe molekyler skilte seg fra resten. Antocyanene. Disse er naturlige fargestoffer som blant annet finnes i blåbær, solbær, bjørnebær og jordbær – og har æren av å gi gi bærene de karakteristiske blå, lilla og rød fargene.

Sammen med forskerne fra Universitetet i Bergen, besluttet Biolink Group, med gründer Sjur Svaboe i spissen, å videreføre forskningen på antocyaner – med mål om å utvikle et kommersielt folkehelseprodukt.

Allerede året etter klarte vi å ekstrahere og konsentrere antocyanene i en kapsel. Vårt hovedfokus var å bevare – og forsterke – antocyanene gjennom hele prosessen. Det lyktes vi med.

I 2016 ble MedPalett kjøpt opp av det anerkjente Life Science-selskapet Evonik Nutrition & Care. Under kategorien nutraceuticals har Evonik en ambisiøs satsing gående innen distribusjon av antocyaner globalt.

I over to tiår har våre antocyaner blitt forsket på i en rekke uavhengige, vitenskapelige, kliniske studier. Over 25 av disse har ført til interessante funn som er publisert i internasjonale, anerkjente ernærings- og medisinjournaler.

Og enda bedre – ny forskning pågår kontinuerlig. Det vil styrke vår kunnskapsbase ytterligere, og vi gleder oss til fortsettelsen.

MedPalett gründeren Sjur Svaboe. Foto.
Gründeren Sjur Svaboe

Otimale dyrkingsforhold i nord og sør
Bærene som brukes i Healthberry leveres av anerkjente leverandører – og vi i MedPalett er stolte medlemmer av «Nätverket Bär» i Sverige. Blåbærene hentes nemlig fra nord-Sverige, hvor de vokser fritt i de svenske skogene.

Når det gjelder solbærene, pleide vi å kunne bruke norske bær i vår produksjon. De seneste årene har vi imidlertid, på grunn av økende etterspørsel, mottatt solbær fra New Zealand. Det naturlige sollyset og de optimale dyrkingsforholdene gjør at vi kan sikre solbær av høy kvalitet til våre produkter, hele året.

Håns som holder en stilk med blåbær. Foto.
MedPalett sort logo. Grafikk.

Dette nettstedet er tilgjengelig fra ulike geografiske steder, og informasjonen som gis om Healthberry® kan være irrelevant eller ikke ment å oppfylle kravene til alle land.

MedPalett leverer Healthberry® som en råvare til selskaper som produserer produkter som inneholder Healthberry®.

MedPalett støtter ikke spesifikke påstander om bruken av disse ferdige produktene. Hver produsent er ansvarlig for å sikre at påstandene som gjøres om deres produkter og deres bruk, er i samsvar med reguleringskravene i de regionene der de markedsfører produktene sine.