MedPalett sort logo. Grafikk.

Fakta og 
forskning

Med fokus på antocyaner fra skogens blåbær og fra solbær.

Forsknings­prosjekter

I årene som har gått har vi blitt kontaktet av forskere verden over. Gjennom hypoteseprøving og grundige studier har de forsøkt å forstå mekanismene bak helsefordelene som antocyanene fra blåbær og solbær tilbyr.

Flere uavhengige forskergrupper har gjennomført studier med antocyanene fra MedPalett. En rekke problemsstillinger er grundig undersøkt og per i dag har resultatene av disse studiene blitt publisert i en rekke ulike vitenskapelige tidsskrifter. I tillegg har omfattende internasjonal forskning på antocyaner gitt de helsefremmende egenskapene vitenskapelig støtte.

Antioksidative egenskaper
I en studie fra 2013, kom det frem at laboratoriedyrkede celler responderte godt på antocyaner fra blåbær og solbær. Studien viste at bærene bidro til å beskytte cellene mot skade og betennelse. I en annen studie fra 2019, kom det frem at antocyanene kan forbedre funksjonen til viktige deler av cellene – f.eks. mitokondriene – som er sett på som cellenes kraftverk.

Også i dyreforsøksstudier, har antocyaner vist seg å ha positive resultater på leverskader.
Videre har studier på menneskeceller, samt kliniske studier, vist at antocyaner har antioksidative og betennelsesdempende egenskaper som kan være bra for helsen vår.

Blodstrøm og perifer blodsirkulasjon
I kliniske studier har det blitt undersøkt hvordan blodstrømmen og sirkulasjonen av blod i kroppen vår påvirkes av stoffer fra blåbær og solbær. Disse har vist at noen markører knyttet til hjerte- og karsykdommer, kan gå ned ved inntak av disse stoffene. Studier har vist at antocyaner har en positiv effekt på blodplater, som resulterer i forbedring av blodomløp.

Kolesterolbalanserende egenskaper
Antocyaner har også blitt forsket på i forhold til deres innvirkning på betennelse i kroppen og nivåene av fett i blodet. En studie viste blant annet at inntak av antocyaner reduserte konsentrasjonen av LDL-kolesterol, samtidig som det økte HDL-kolesterolet hos testpersonene. Studien viste altså at konsumering bidro til en forbedret kolesterolbalanse.

I tillegg har man sett at blodårene har blitt mer fleksible ved inntak av antocyaner, som betyr at blodstrømmen i kroppen blir sunnere. Andre studier viser også til positive resultater hos personer med leverproblemer, blodsukkerproblemer og kognitive utfordringer.

Grafisk fremstilling av et hjerte. Grafikk.

Vitenskapelig metodikk og kontrolleringsfaktorer
I den vitenskapelige litteraturen finner man over 14.700 publiserte artikler om antocyaner. Av disse er rundt 2800 opptatt av resultatene fra studier med mennesker eller humane celler. 260 av disse er kliniske studier.

Det skal understrekes at disse studiene ikke omhandler antocyaner fra blåbær og solbær alene, men felles for disse er at de inneholder verdifull informasjon som utfyller produktspesifikke studier som er gjort på våre antocyaner.

Vitenskapelig metodikk handler om å kunne sette opp gode eksperimentelle forhold, slik at flest mulig faktorer blir fullstendig kontrollert. Da er det viktig å kunne beskrive omstendighetene, slik at andre forskere kan forstå hvilke valg som er tatt.
I tillegg må resultatene kunne gjentas – og ikke være avhengige av tilfeldigheter. Slik kan forskningsresultater formidles og brukes til å bygge ny kunnskap.

Et snittet blåbær. Foto.
MedPalett sort logo. Grafikk.

Dette nettstedet er tilgjengelig fra ulike geografiske steder, og informasjonen som gis om Healthberry® kan være irrelevant eller ikke ment å oppfylle kravene til alle land.

MedPalett leverer Healthberry® som en råvare til selskaper som produserer produkter som inneholder Healthberry®.

MedPalett støtter ikke spesifikke påstander om bruken av disse ferdige produktene. Hver produsent er ansvarlig for å sikre at påstandene som gjøres om deres produkter og deres bruk, er i samsvar med reguleringskravene i de regionene der de markedsfører produktene sine.